Bokens förord

Nyckeln till framgång är att bryta invanda mönster!

Jag har alltid varit intresserad av kommunikation som ett medel för framgångrika affärer i allmänhet och hur människan hanterar kritiska situationer i synnerhet. Min fascination för just detta ämnesområde ledde till att jag, för att förstå och förbättra företagsledares beteende i krissituationer, började forska kring kriskommunikation.

Denna bok baseras på sju års forskning kring kriskommunikation och intervjuer med företagsledare, styrelser och chefer från såväl stora, börsnoterade bolag som mindre företag. Boken vänder sig framför allt till företagsledare, styrelser, kommunikatörer, informations- och presschefer och konsulter i PR- och kommunikationsbranschen, men även till dig som, av andra skäl, är särskilt intresserad av ämnet.

Tanken är att boken helt enkelt ska fungera som en lättillgänglig guide med konkreta råd, tips och belysande exempel för dig som vill utveckla din kompetens i krishantering och öka din kommunikativa färdighet och beredskap i krissituationer. Det som särskiljer denna bok från andra böcker i ämnet är att den diskuterar vilka attityder, reaktioner och synsätt som alltför ofta motverkar ett framgångsrikt krisarbete, samt erbjuder ett nytt förhållningssätt.

Effektiv kriskommunikation avgörs av hur väl du lyckas styra ditt beteende och bryta automatiska ”ryggradsreaktioner” och invanda mönster. Mönster som gör att du kanske hellre vill lägga locket på och försvinna en stund, än direkt träda fram och konfronteras med kunder och media och det obehagliga som inträffat.

Efter en tid av stort massmedialt intresse för många olika företag och varumärken är jag mån om att du aldrig ska behöva hamna i en situation där både du och ditt företags rykte riskerar att sättas ur spel. Jag vill därför härmed dela med mig av mina bästa råd. Min förhoppning är att denna bok ska rusta dig för alla upptänkliga situationer när krisen är ett faktum och hjälpa dig bli en säkrare, bättre och ännu mer medveten kriskommunikatör.

Lycka till med ditt framtida krisarbete!

Jeanette Fors-Andrée

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *