En bok om kriskommunikation och krishantering

“Modern kriskommunikation – Din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer!” (2012) är en bok skriven av krisexperten Jeanette Fors-Andrée. Boken baseras på sju års forskning kring kriskommunikation och krishantering och intervjuer med företagsledare och chefer från såväl stora börsnoterade bolag som mindre företag.

Jeanette är även författare till När drevet går (2015) och Praktisk kriskommunikation (2013) – böcker som vänder sig särskilt till företagsledare, chefer och andra makthavare som vill stärka och utveckla sin kompetens i krishantering och kriskommunikation, både i akut och förebyggande syfte.

“Modern kriskommunikation” diskuterar bland annat vilka attityder som alltför ofta motverkar ett framgångsrikt krisarbete och erbjuder ett nytt förhållningssätt för effektiv kriskommunikation. Boken beskriver också den nya arenan för kriskommunikation där sociala medier påverkar krisarbetet i grunden. Här delar Jeanette Fors-Andrée med sig av sina bästa tips och utrustar dig med konkreta råd och belysande exempel!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *